Płace

  

Prosty program wspomagający zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

 

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

Oszczędność czasu potrzebnego do naliczania płac

Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu

Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)

Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)

Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu

Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)

Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto

Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac

Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia

Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem

Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)

Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA

Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo

Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Łatwy dostęp do informacji o pracownikach

Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika

Możliwość utajnienia płac

Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie

Integracja z programem Finanse i Księgowość