Handel

 

Program SYMFONIA HANDEL wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, zaliczek, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami, kasami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych.

 

Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników

Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych,

Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny)

Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji

Pełna obsługa magazynu

Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów)

Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy

Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)

Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne

Obsługa numerów seryjnych towarów

Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża, faktur zaliczkowych

Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt

Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych

Dokumenty kasowe: KP, KW

Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru

Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień)

Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP)

Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień)

Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji

Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu

Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawieniem

Tworzenie raportów kasowych

Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych

Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych

Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części)

Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów)

Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar

Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów

Zarządzanie promocjami okresowymi

Możliwość prowadzenia cenników w walutach

Pomoc w naliczaniu bieżących cen; wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu

Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

 
Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
 
Zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych
 
Współpraca z pakietem MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows
Współpraca z programami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość