Faktura

 

Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży i zaliczek. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

 

Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych

Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień

Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i towarów (listy cenowej)

Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów

Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji; rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu

Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach
Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu

Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni) przed momentem wystawienia

Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych

Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny)

Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę

Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów)

Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów

Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto)

Prowadzenie cenników w różnych walutach
Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar

Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru)

Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów, dzięki przypisaniu jednej z cen sprzedaży określonemu kontrahentowi

Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń

Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

Rozliczenie kasy – wystawianie dokumentów kasowych KP, KW; tworzenie raportów kasowych

Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych

Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego – płatność podzielona na części)

Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika – możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika

Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem

Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów np. po kodzie, nazwie, numerze, serii

Możliwość sortowania pozycji w kartotece według dowolnej z kolumn

Szybkie wprowadzanie danych do kartotek – tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji

Bogaty zestaw raportów i zestawień

Integracja z programem Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

Współpraca z MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows