E-dokumenty

Aplikacja do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa. Umożliwia wysyłanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantuje bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi.

Dzięki e-dokumentom możliwe jest:

obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem

ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizowania ton papierowych dokumentów

lepsze wykorzystanie zasobów firmy i podniesienie komfortu pracy

oszczędność czasu dzięki automatycznemu podpisaniu e-Faktury i wysłaniu jej na adres e-mailowy odbiorcy

możliwość wystawiania dokumentów od razu w formie elektronicznej i automatyczne ich rejestrowanie

obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów

możliwość szybkiego dostępu do archiwum faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów z dokumentami

automatyczne archiwizowanie dokumentów przechowywanych w systemie, pozwalające na łatwe ich odszukanie

rezygnacja z drukowania faktur (przechowywanie w formie elektronicznej)

przechowywanie faktur w bazie danych (pracującej na silniku bazy danych MySQL firmy Oracle®), stworzonej na serwerze wskazanym przez Klienta

archiwizacja bez odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych np.: płytach CD, dysku komputera

 usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu faktur w firmie

usprawnienie zarządzanie i archiwizacji dokumentami elektronicznymi, ułatwienie kontroli obiegu faktur

oszczędności oraz poprawa organizacji procesów biznesowych

wpływ na zwiększenie efektywności zespołu, szansa wykorzystania kompetencji pracowników księgowości do innych działań np.: optymalizacje podatkowe

oznaczenie w programach linii Symfonia zintegrowanych z aplikacją e-Dokumenty zarówno faktur wystawionych w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej

rejestrowanie elektronicznych faktur zakupu bez względu na format -opisanie każdej danymi (m.in.: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania), umożliwiającymi łatwe odszukanie dokumentu

możliwość wystawienia duplikatu do każdej faktury, która jest ewidencjonowana w Symfonia e-Dokumenty

możliwość szybkiego odszukania potrzebnego dokumentu na każdym etapie procesu fakturowania

zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur

usprawnienie procesu wysyłki dokumentów

bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi

integracja z programami Symfonia