Symfonia

 

Dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, zdobywającym lub umacniającym wypracowaną już pozycję rynkową, proponujemy rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą – programy linii Symfonia. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia analizę i planowanie zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym. Elastyczny, stale rozwijany i zgodny z przepisami prawnymi system zabezpiecza działanie kluczowych obszarów firmy: sprzedaży, księgowości oraz rozliczeń z pracownikami i kontrahentami.