Mała Księgowość Start

 Symfonia Mała Księgowość start

 

Program przeznaczony dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń ZUS właścicieli i pracowników (zestawienia składek ZUS imienne i zbiorowe).

Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych – zestawienia przychodów i wydatków, obrotów z kontrahentami.

Umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego (dane początkowe można wprowadzić zbiorczo za poprzednie okresy).

Można prowadzić ewidencję i amortyzację środków trwałych (do 5 środków trwałych).

Obsługa remanentów, archiwizacja arkuszy.
Ewidencja przebiegu pojazdów oraz kosztów eksploatacji i napraw.

Ewidencjonowanie pracowników: umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (maksymalnie 5 umów w miesiącu).

Zestawienia i wydruki deklaracji podatkowych.